HEADLAND

 GARANTI EDILEN IÇERIK % W/W

Suda Çözünür Demir (Fe) % 4

Suda Çözünür Mangan (Mn) % 4

Suda Çözünür Çinko (Zn) % 4

Suda Çözünür Bakır (Cu) % 0.5

Suda Çözünür Bor (B) % 0.5

Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0.5 •