HEADLAND

 

GARANTi EDILEN IÇERIK % W/W

Toplam Azot (N) : 11.4

Amonyum Azot (NH4-H) : 11.4

Toplam Kükürt (S) : 24

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) : 63.6 •