HEADLAND

Çinko ve Mangan Süspansiyonu

GARANTI EDILEN IÇERIK : % W/W

Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 19.7

Suda Çözünür Mangan (Mn) : % 14.1