Verdicrop

EC FERTILIZER NPK GÜBRESI HARMANLANMIŞ GARANTI EDILEN IÇERIK %w/w Toplam Azot (N) 16 Nitrat Azotu (NO3-N) 7.5 Amonyum Azotu (NH4-N) 8.5 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 8 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 24 Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO3) 16.8 Suda Çözünür Bor (B) 0.01 Suda Çözünür Bakır (Cu) 0.002 (Tamamı EDTA Ile Selatlıdır.) Suda Çözünür Demir (Fe) 0.02 (Tamamı EDTA Ile Selatlıdır.) Suda Çözünür Mangan (Mn) 0.01 (Tamamı EDTA Ile Selatlıdır.) Suda Çözünür Molibden (Mo) 0.001 Suda Çözünür Çinko (Zn) 0.002 (Tamamı EDTA Ile Selatlıdır.) EDTA, Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: (Cu,Zn ve Mn) için 4-9, (Fe) için 4-7 Verdicrop (16-08-24)+ (16,8 SO3)+TE (16-08-24)+ (16,8 SO(13)6+-T0E8-24)+ (16,8 SO3)+(T1E6-08-24)+ (16,8 SO3)+TE Lisans No: 1034